Záujem o štúdium

Keď dieťa nastúpi do Brilliant Stars, celá jeho rodina sa stáva súčasťou dynamickej komunity. Nižšie uvádzame informácie o našom prijímacom procese. 

Prijímací proces

 1. Žiadosť o prijatie na štúdium:
  Na začiatok je potrebné vyplniť krátku žiadosť o prijatie na štúdium (formulár nájdete nižšie). Žiadosti vybavujeme priebežne počas celého roka. Odporúčame však, podať si žiadosť v dostatočnom časovom predstihu, inak sa môže stať, že záujemcu o štúdium nebudeme môcť prijať pre nedostatok voľného miesta.  
 2. Návšteva školy a preverenie znalostí:
  Záujemcov o štúdium pozveme na návštevu školy. Je to príležitosť stretnúť sa s naším prijímacím personálom, prediskutovať učebné osnovy a dozvedieť sa viac o živote v Brilliant Stars.
  Budúci študenti tiež absolvujú neformálne preverenie znalostí v priateľskej atmosfére. So záujemcami zo zahraničia naplánujeme online rozhovor s následnou návštevou školy po  príchode na Slovensko.

  *Platí len pre školu: Medzinárodná škola Brilliant Stars požaduje, aby rodičia/zákonní zástupcovia všetkých záujemcov o štúdium poskytli aktuálne školské záznamy vrátane vysvedčení z predchádzajúceho roku a záznamy z psychologických vyšetrení, ak je to relevantné.
 3. Rozhodnutie o prijatí na štúdium:
  Rozhodnutia o prijatí na štúdium sa prijímajú priebežne. O výsledku obratom informujeme záujemcov o štúdium.

Prijímacie konanie

Prihláška na štúdium

Rodič
Dieťa

Dohodnite si návštevu

Záujemcom o štúdium odporúčame návštevu u nás. Je to výborná príležitosť pozrieť si naše priestory, prediskutovať učebné osnovy a bližšie spoznať život v Brilliant Stars. 

Termín stretnutia si môžete dohodnúť e-mailom nasledovne:
pobočka v Stupave: stupava@brilliantstars.sk (materská škola)
pobočka v Bratislave: admissions@brilliantstars.sk (materská a základná škola)

V prípade otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať alebo nám zavolajte na +421 910 975 104.

Školné poplatky

Školné poplatky

Do každého ročníka prijímame obmedzený počet študentov, aby sme v triedach udržali malé skupiny študentov. Študentov prijímame počas celého roka, v závislosti od voľných miest v ročníku. Najmenším škôlkarom ponúkame prvý mesiac aj možnosť kratšej dochádzky, podľa individuálnych potrieb dieťaťa. Jednorazový administratívny poplatok činí 300 EUR. 

Ročník
1. Trimester 
Sept - Dec
2. Trimester
Jan - Mar
3. Trimester
Apr - Jún
Ročné školné 
celkom
Materská škola
3244 € 2433 €2433 €8110 €
Year 23420 €2565 €2565 €8550 €
Year 33552€2664 €2664 €8880 €
Year 43680€2760 €2760 €9200 €
Year 53808 €2856 €2856 €9520 €
Year 63940 €2955 €2955 €9850 €
Year 74072 €3054 €3054 €10,180 €
Year 84200 €3150 €3150 €10,500 €
Year 94400 €3300 €3300 €11,000 €
Registračný poplatok
300 €

Poplatky zahŕňajú:

 • Školné
 • Učebné materiály a školské potreby (materiály, zošity, učebnice, notebooky na školské použitie)
 • Množstvo mimoškolských aktivít
 • Špecializovanú podporu výučby a vzdelávania
 • Celodenné výlety
 • Poplatky za Cambridge skúšky

*Poplatky nezahŕňajú: školské stravovanie, individuálnu výučbu hudobných nástrojov, niektoré voliteľné mimoškolské aktivity a pobytové výlety.

 • Súrodenecká zľava

  Rodinám, ktoré majú v našej škole zapísané tri alebo viac detí, ponúkame súrodeneckú zľavu. Na tretie zapísané dieťa je poskytovaná zľava 5%. O ďalších zľavách sa rozhoduje individuálne.
 • Štipendiá

  Každoročne majú študenti našej základnej školy možnosť získať štipendium, ktoré udeľujeme študentom s vynikajúcimi výsledkami v akademickej a charakterovej oblasti. Štipendiá každoročne udeľuje a prehodnocuje vedenie školy.

Kalendár na školský rok 2022-2023

Prvý trimester:
5. september - 22. december 2022
Jesenné prázdniny (zatvorené): 26. október - 1. november 2022

Druhý trimester: 
9. január - 31. marec 2023
Jarné prázdniny (zatvorené): 20. február - 24. február 2023
*Ostatné dni, počas ktorých je škola zatvorená: 20. a 21. marec

Tretí trimester:
3. apríl - 29. jún 2022
*Ostatné dni, počas ktorých je škola zatvorená: 6., 11., 21. apríl a 24. máj

Počas štátnych sviatkov je Brillant Stars zatvorená. 

Kalendár na školský rok 2023 - 2024

Prvý trimester: 
4 september – 21. december 2023
Jesenné prázdniny (zatvorené): 30. október – 3. november 2023
*Ostatné dni, počas ktorých je škola zatvorená: 16, 17. október

Druhý trimester: 
9. január – 27. marec 2024 
Jarné prázdniny (zatvorené): 26. február – 1. marec 2024
*Ostatné dni, počas ktorých je škola zatvorená: 20. marec 

Tretí trimester: 
3. apríl – 27. Jún 2024
*Ostatné dni, počas ktorých je škola zatvorená: 23. máj 

Počas štátnych sviatkov je Brillant Stars zatvorená.

Pracujte u nás

Máme medzinárodný a stabilný tím zanietených, priateľských a kvalifikovaných učiteľov. Všetky učiteľské pozície sú podporované manažmentom a administratívnymi pracovníkmi.

Voľné pracovné miesta

Aktuálne nehľadáme nových zamestnancov. Ak však máte záujem o prácu u nás, budeme radi, ak sa nám ozvete!

Životopis a motivačný list v anglickom jazyku nám môžete poslať na adresu working@brilliantstars.sk. V životopise uveďte, prosím, aj kontaktné údaje na aktuálne referencie. Vopred ďakujeme za Váš záujem o prácu v Brilliant Stars. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, s ktorými si dohodneme online alebo osobný pohovor.

Napíšte nám
Odoslaním vyššie uvedených dokumentov nám udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Údaje budeme spracovávať iba na účely prijatia do zamestnania a po dobu jedného roka. Po uplynutí tejto doby budú všetky údaje z našej internej databázy vymazané. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

Pridajte sa k nám

Keď dieťa nastúpi do Brilliant Stars, celá jeho rodina sa stáva súčasťou dynamickej komunity.

Prijímací poriadok

Čo hovoria ľudia

Pamätáte si ešte tie vzrušene očká a hlad po nových vedomostiach a schopnostiach, ktoré sú pre škôlkarov tak typické? Pri hľadaní školy bolo naším hlavným kritériom to, aby si deti zachovali lásku k učeniu. Preto sme prišli do Brilliant Stars. A bola to dobrá voľba! Deti sa po prvom dni v škole pýtali, kedy môžu začať s matematikou. So zanietením sa venujú školským témam a prezentujú svoje zistenia svojmu okoliu, píšu krátke knihy, tešia sa na diskusiu o morálnych dilemách a aktuálnom dianí... Naše deti už majú 10 rokov a stále sa radi učia.
Brilliant Stars z celého srdca odporúčam všetkým rodičom, ktorí hľadajú vrelé a bezpečné školské prostredie. Moja dcéra chodila do škôlky tri roky vrátane predškolskej prípravy a odchádza z nej sebavedomá a pripravená na dalšie dobrodružstvo. Oddaný personál Brilliant Stars podporoval jej prirodzený talent a osobnosť a ukázal jej, koľko toho dokáže. Obzvlášť oceňujem dôraz Brilliant Stars na vzdelávanie zamerané na budovanie charakteru a úsilie, ktoré vynakladajú na to, aby svojim študentom vštepovali pocit zodpovednosti - za seba, svojich priateľov, blízkych a za svet okolo nich. Učebné osnovy a filozofia Brilliant Stars odomknú akademickú excelentnosť bez toho, aby sa zanedbali rovnako dôležité sociálne zručnosti a oddanosť komunite. Mali sme skúsenosti s inými, drahšími súkromnými školami v Bratislave, ale Brilliant Stars ich s ľahkosťou prekonáva …. to nám bude pri odchode zo Slovenska najviac chýbať.
Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu v posledných 5 rokoch. Možnosť navštevovať Brilliant Stars bol ten najlepší začiatok vzdelávania našich detí, aký sme si mohli predstaviť. Počuť deti plynule rozprávať po anglicky pri ukončení materskej školy bolo veľkým úspechom. Keďže nie sme bilingválna rodina, považovali sme to za jeden z hlavných cieľov a vyšlo to. Na váš nadšený a motivovaný tím nám zostanú tie najlepšie spomienky. Vždy usmiaty, pripravený pomôcť a diskutovať či proaktívne informovať o deťoch. V neposlednom rade zdravá kuchyňa, čisté prostredie, knižnica, upravené priestory, učebné pomôcky a ihrisko… Brilliant Stars by mala byť považovaná za vzor pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie!
Chcela by som poďakovať za všetko úsilie, ktoré ste vynaložili na to, aby ste nám uľahčili toto ťažké obdobie.Všetko bolo výborne zorganizované a ešte raz musím povedať, že som hrdá na to, že mám dieťa v tejto škole.
V Brilliant Stars mám dve deti a teší ma prístup celého personálu k ich starostlivosti a ich predškolskému vzdelávaniu. Obe moje deti prekvitajú pod ich akademickým, sociálnym a morálnym vedením. Moje staršie dieťa miluje Jolly Phonics (britský prístup k výučbe gramotnosti), bavia ho hodiny počítania, prírodovedy, umenia a hudby. Materská škola ponúka aj množstvo ďalších aktivít a má knižnicu. Avšak jedným z hlavných dôvodov, prečo som si vybrala túto materskú školu je ten, že riaditeľka je inšpiráciou pre všetkých - veľmi proaktívna, ústretová, praktická a zameraná na deti a na to, čo je pre nich najlepšie. Túto materskú školu môžem vrelo odporučiť a vzhľadom na vysoký štandard, ktorý majú nastavený, môžeme len očakávať, že ich nová pobočka v Stupave bude rovnako dobrá.
Myslím, že Brilliant Stars dáva deťom “aktívne učenie” a učitelia vedia, ako podporiť detskú zvedavosť. Vidím, že moje deti sú spokojné, pretože keď ich vyzdvihujem po škole, tak s veľkým úsmevom nevedia prestať hovoriť o tom, čo počas dňa robili.
Ďakujem Vám a celému Vášmu tímu za úžasnú prácu. Od začiatku na mňa zapôsobila flexibilita Vašich zamestnancov a rýchlosť, s akou sa Vám podarilo previesť celé učivo online.