Vnútorné priestory

Naše vnútorné vzdelavacie priestory sú svetlé a flexibilné a boli navrhnuté tak, aby podporovali dynamické vzdelávanie študentov. Sú dobre vybavené množstvom materiálov, ktoré prispievajú k tomu, že máme zdravé a efektívne vzdelávacie prostredie.

Triedy

Naše triedy boli navrhnuté tak, aby poskytovali príjemné prostredie, kde sa hodiny vyučujú prostredníctvom individuálnych a skupinových pokynov, interaktívnych a praktických materiálov a kolektívnych diskusií. Všetky triedy sú dobre presvetlené prirodzeným svetlom,  sú orientované na prírodu a zeleň a je v nich veľa izbových rastlín, ktoré čistia vzduch a osviežujú priestor.

Snažíme sa o samoriadené učenie a interaktívnu výučbu a vyhýbame sa štandardným postupom, ako frontálne a nediferencované vyučovanie. Máme dobre vybavené a atraktívne vzdelávacie prostredie. Pri jeho vytváraní sme použili krásne a priťahujúce praktické materiály a špecifické učebné Montessori pomôcky, pomocou ktorých sa študenti môžu všetkými svojimi zmyslami plne ponoriť do individuálneho a spoločného vzdelávania.

Technológie

V triedach sú k dispozícii počítače, tablety a interaktívne tabule, ktoré študenti môžu použiť pri svojom výskume a projektoch. Sú navrhnuté pre rôzne vekové kategórie a študenti ich využívajú ako alternatívny zdroj spolu s knihami a ďalšími vzdelávacími materiálmi.

Knižnica

Študenti pravidelne navštevujú našu útulnú školskú knižnicu. Môžu si tu vychutnať príjemnú atmosféru, čítať si, vypožičať si knihu alebo využiť tento priestor na prácu na svojich projektoch. Návštevy knižnice sú neoddeliteľnou súčasťou gramotnosti a sú zaradené do rozvrhu hodín.

Čítaniu prikladáme veľký význam. Už od skorého veku sa snažíme pestovať v študentoch lásku ku knihám a rozvíjať ich čitateľské návyky. Každú knihu do našej knižnice starostlivo vyberáme. Lásku ku knihám podporujeme aj organizovaním predaja a výmeny kníh, oslavami knižných postáv, či pozývaním rôznych hostí, ktorí deťom čítajú z ich obľúbených kníh.

Špecializované priestory

Vedecké laboratórium

Keďže moderná veda kladie oveľa väčší dôraz na praktickú činnosť a experimentovanie, hodiny STEM (veda, technika, inžinierstvo a matematika) sa vyučujú v našom novovybudovanom prírodovednom laboratóriu.

Hudobná miestnosť

Naša novovytvorená hudobná miestnosť je vybavená tak, aby podporila rozvoj hudobných záujmov našich študentov. Melódie znejúce z hudobnej miestnosti príjemne dotvárajú  atmosféru našej školy, či už sa tu koná výučba hudobnej teórie, hudobné vystúpenie pre spolužiakov alebo skúška školského orchestra.

Keramický ateliér 

Hlinu a jej ukľudňujúce vlastnosti si študenti môžu vychutnať v našom keramickom ateliéri. Rozvoj techník práce s hlinou, prehlbovanie kreativity či zdokonaľovanie motorických schopností a zmyslového rozvoja tak majú na dosah ruky!

Ďalšie priestory

Máme niekoľko ďalších priestorov, ktoré pravidelne využívame počas vyučovania a pre naše mimoškolské aktivity. Patrí sem baletné štúdio a veľká krytá telocvičňa, obe susediace s budovou našej školy.

Jedáleň

Naša jedáleň je priestorom, kde študenti majú možnosť socializovať sa so svojimi spolužiakmi a učiteľmi, spoznávať jedlá z rozmanitých kultúr a v neposlednom rade si vychutnať zdravé a výživné jedlá.

Ak sa chcete o našej kuchyni a našom prístupe k udržateľnej a zdravej strave dozvedieť viac, prejdite na Zdravé stravovanie.

Pridajte sa k nám

Keď dieťa nastúpi do Brilliant Stars, celá jeho rodina sa stáva súčasťou dynamickej komunity.

Prijímací poriadok

Čo hovoria ľudia

Pamätáte si ešte tie vzrušene očká a hlad po nových vedomostiach a schopnostiach, ktoré sú pre škôlkarov tak typické? Pri hľadaní školy bolo naším hlavným kritériom to, aby si deti zachovali lásku k učeniu. Preto sme prišli do Brilliant Stars. A bola to dobrá voľba! Deti sa po prvom dni v škole pýtali, kedy môžu začať s matematikou. So zanietením sa venujú školským témam a prezentujú svoje zistenia svojmu okoliu, píšu krátke knihy, tešia sa na diskusiu o morálnych dilemách a aktuálnom dianí... Naše deti už majú 10 rokov a stále sa radi učia.
Brilliant Stars z celého srdca odporúčam všetkým rodičom, ktorí hľadajú vrelé a bezpečné školské prostredie. Moja dcéra chodila do škôlky tri roky vrátane predškolskej prípravy a odchádza z nej sebavedomá a pripravená na dalšie dobrodružstvo. Oddaný personál Brilliant Stars podporoval jej prirodzený talent a osobnosť a ukázal jej, koľko toho dokáže. Obzvlášť oceňujem dôraz Brilliant Stars na vzdelávanie zamerané na budovanie charakteru a úsilie, ktoré vynakladajú na to, aby svojim študentom vštepovali pocit zodpovednosti - za seba, svojich priateľov, blízkych a za svet okolo nich. Učebné osnovy a filozofia Brilliant Stars odomknú akademickú excelentnosť bez toho, aby sa zanedbali rovnako dôležité sociálne zručnosti a oddanosť komunite. Mali sme skúsenosti s inými, drahšími súkromnými školami v Bratislave, ale Brilliant Stars ich s ľahkosťou prekonáva …. to nám bude pri odchode zo Slovenska najviac chýbať.
Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu v posledných 5 rokoch. Možnosť navštevovať Brilliant Stars bol ten najlepší začiatok vzdelávania našich detí, aký sme si mohli predstaviť. Počuť deti plynule rozprávať po anglicky pri ukončení materskej školy bolo veľkým úspechom. Keďže nie sme bilingválna rodina, považovali sme to za jeden z hlavných cieľov a vyšlo to. Na váš nadšený a motivovaný tím nám zostanú tie najlepšie spomienky. Vždy usmiaty, pripravený pomôcť a diskutovať či proaktívne informovať o deťoch. V neposlednom rade zdravá kuchyňa, čisté prostredie, knižnica, upravené priestory, učebné pomôcky a ihrisko… Brilliant Stars by mala byť považovaná za vzor pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie!
Chcela by som poďakovať za všetko úsilie, ktoré ste vynaložili na to, aby ste nám uľahčili toto ťažké obdobie.Všetko bolo výborne zorganizované a ešte raz musím povedať, že som hrdá na to, že mám dieťa v tejto škole.
V Brilliant Stars mám dve deti a teší ma prístup celého personálu k ich starostlivosti a ich predškolskému vzdelávaniu. Obe moje deti prekvitajú pod ich akademickým, sociálnym a morálnym vedením. Moje staršie dieťa miluje Jolly Phonics (britský prístup k výučbe gramotnosti), bavia ho hodiny počítania, prírodovedy, umenia a hudby. Materská škola ponúka aj množstvo ďalších aktivít a má knižnicu. Avšak jedným z hlavných dôvodov, prečo som si vybrala túto materskú školu je ten, že riaditeľka je inšpiráciou pre všetkých - veľmi proaktívna, ústretová, praktická a zameraná na deti a na to, čo je pre nich najlepšie. Túto materskú školu môžem vrelo odporučiť a vzhľadom na vysoký štandard, ktorý majú nastavený, môžeme len očakávať, že ich nová pobočka v Stupave bude rovnako dobrá.
Myslím, že Brilliant Stars dáva deťom “aktívne učenie” a učitelia vedia, ako podporiť detskú zvedavosť. Vidím, že moje deti sú spokojné, pretože keď ich vyzdvihujem po škole, tak s veľkým úsmevom nevedia prestať hovoriť o tom, čo počas dňa robili.
Ďakujem Vám a celému Vášmu tímu za úžasnú prácu. Od začiatku na mňa zapôsobila flexibilita Vašich zamestnancov a rýchlosť, s akou sa Vám podarilo previesť celé učivo online.