Hudobná akadémia

Hudba, ktorá povznáša ducha a prináša radosť, je dôležitou súčasťou našej inštitúcie. Teší nás, že na chodbách našej školy vždy znie hudba! Naše učebné osnovy integrujú hudbu do každodenného života každého študenta Brilliant Stars. Viac ako 80% študentov hrá najmenej na jednom hudobnom nástroji, ktorý sa vyučuje priamo v škole. Počúvanie hudby, pravidelné precvičovanie hry na hudobnom nástroji a hudobné vystúpenia pre rôzne publikum majú na študentov pozitívny vplyv. Pomáhajú napríklad budovať sebadôveru, zlepšovať pozornosť na detail, podporiť kognitívny rozvoj a dokonca aj zlepšiť schopnosť učiť sa matematiku!

Interná inštrumentálna výučba

V Brilliant Stars máme študentov, ktorí hrajú na violončelo, klavír, zobcovú flautu, gitaru a husle! Viac ako 80% našich študentov sa učí hrať na hudobný nástroj priamo v škole, pričom mnohí hrajú aj na dva nástroje! Naši učitelia hudby sú vysoko kvalifikovaní a majú množstvo medzinárodných skúseností s hudobnými vystúpeniami ako interpreti a tiež ako učitelia hudby.

V čase, keď nie je možné prezenčné vzdelávanie, sa celý náš program výučby inštrumentálnej hudby presúva do online priestoru. Snažíme sa tak zabezpečiť, aby naši študenti napredovali v rozvoji svojich hudobných schopností aj napriek okolnostiam.

Hudobné workshopy

Pravidelne organizujeme hudobné workshopy s profesionálnymi hudobníkmi, od popoludnia so saxofonistom až po detskú operu.

Povedomie o kultúre a histórii

V Brilliant Stars sme pre našich študentov vypracovali učebné osnovy zamerané na  kultúru a históriu. Prostredníctvom tohto učebného plánu si študenti priebežne rozvíjajú svoje povedomie o hudbe a umelcoch z celého sveta. Pochopia tak nielen dejiny a  vývoj umenia, ale sa aj oboznámia s rôznymi kultúrami, nástrojmi, témami a hudobnými štýlmi z celého sveta.

Školský orchester

Študenti majú množstvo príležitostí rozvíjať medzigeneračné spojenia a zažívať spoločnú radosť prostredníctvom univerzálneho jazyka hudby. Mnohé z nich sa odohrávajú práve prostredníctvom nášho školského orchestra!


Hudobné vystúpenia

Počas roka organizujeme viacero interných koncertov pre študentov všetkých vekových kategórií a hudobných schopností. Vystúpenia sa konajú prezenčne a v prípade potreby aj online! Študenti sa tak môžu podeliť o svoju hudbu s priateľmi a rodinami. Je to vynikajúca príležitosť preskúmať svoju kreativitu, posilniť sebavedomie a potešiť druhých prostredníctvom hudby!

Pridajte sa k nám

Keď dieťa nastúpi do Brilliant Stars, celá jeho rodina sa stáva súčasťou dynamickej komunity.

Prijímací poriadok

Čo hovoria ľudia

Pamätáte si ešte tie vzrušene očká a hlad po nových vedomostiach a schopnostiach, ktoré sú pre škôlkarov tak typické? Pri hľadaní školy bolo naším hlavným kritériom to, aby si deti zachovali lásku k učeniu. Preto sme prišli do Brilliant Stars. A bola to dobrá voľba! Deti sa po prvom dni v škole pýtali, kedy môžu začať s matematikou. So zanietením sa venujú školským témam a prezentujú svoje zistenia svojmu okoliu, píšu krátke knihy, tešia sa na diskusiu o morálnych dilemách a aktuálnom dianí... Naše deti už majú 10 rokov a stále sa radi učia.
Brilliant Stars z celého srdca odporúčam všetkým rodičom, ktorí hľadajú vrelé a bezpečné školské prostredie. Moja dcéra chodila do škôlky tri roky vrátane predškolskej prípravy a odchádza z nej sebavedomá a pripravená na dalšie dobrodružstvo. Oddaný personál Brilliant Stars podporoval jej prirodzený talent a osobnosť a ukázal jej, koľko toho dokáže. Obzvlášť oceňujem dôraz Brilliant Stars na vzdelávanie zamerané na budovanie charakteru a úsilie, ktoré vynakladajú na to, aby svojim študentom vštepovali pocit zodpovednosti - za seba, svojich priateľov, blízkych a za svet okolo nich. Učebné osnovy a filozofia Brilliant Stars odomknú akademickú excelentnosť bez toho, aby sa zanedbali rovnako dôležité sociálne zručnosti a oddanosť komunite. Mali sme skúsenosti s inými, drahšími súkromnými školami v Bratislave, ale Brilliant Stars ich s ľahkosťou prekonáva …. to nám bude pri odchode zo Slovenska najviac chýbať.
Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu v posledných 5 rokoch. Možnosť navštevovať Brilliant Stars bol ten najlepší začiatok vzdelávania našich detí, aký sme si mohli predstaviť. Počuť deti plynule rozprávať po anglicky pri ukončení materskej školy bolo veľkým úspechom. Keďže nie sme bilingválna rodina, považovali sme to za jeden z hlavných cieľov a vyšlo to. Na váš nadšený a motivovaný tím nám zostanú tie najlepšie spomienky. Vždy usmiaty, pripravený pomôcť a diskutovať či proaktívne informovať o deťoch. V neposlednom rade zdravá kuchyňa, čisté prostredie, knižnica, upravené priestory, učebné pomôcky a ihrisko… Brilliant Stars by mala byť považovaná za vzor pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie!
Chcela by som poďakovať za všetko úsilie, ktoré ste vynaložili na to, aby ste nám uľahčili toto ťažké obdobie.Všetko bolo výborne zorganizované a ešte raz musím povedať, že som hrdá na to, že mám dieťa v tejto škole.
V Brilliant Stars mám dve deti a teší ma prístup celého personálu k ich starostlivosti a ich predškolskému vzdelávaniu. Obe moje deti prekvitajú pod ich akademickým, sociálnym a morálnym vedením. Moje staršie dieťa miluje Jolly Phonics (britský prístup k výučbe gramotnosti), bavia ho hodiny počítania, prírodovedy, umenia a hudby. Materská škola ponúka aj množstvo ďalších aktivít a má knižnicu. Avšak jedným z hlavných dôvodov, prečo som si vybrala túto materskú školu je ten, že riaditeľka je inšpiráciou pre všetkých - veľmi proaktívna, ústretová, praktická a zameraná na deti a na to, čo je pre nich najlepšie. Túto materskú školu môžem vrelo odporučiť a vzhľadom na vysoký štandard, ktorý majú nastavený, môžeme len očakávať, že ich nová pobočka v Stupave bude rovnako dobrá.
Myslím, že Brilliant Stars dáva deťom “aktívne učenie” a učitelia vedia, ako podporiť detskú zvedavosť. Vidím, že moje deti sú spokojné, pretože keď ich vyzdvihujem po škole, tak s veľkým úsmevom nevedia prestať hovoriť o tom, čo počas dňa robili.
Ďakujem Vám a celému Vášmu tímu za úžasnú prácu. Od začiatku na mňa zapôsobila flexibilita Vašich zamestnancov a rýchlosť, s akou sa Vám podarilo previesť celé učivo online.