Exkurzie a výlety

Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sa vzdelávanie našich študentov dostalo aj za múry našej školy. Počas celého roka študenti absolvujú množstvo exkurzií, interných aktivít, osláv dôležitých udalostí. Pravidelne pozývame na návštevy inšpiratívnych hostí. Rodičia a príbuzní sú tiež často súčasťou týchto vzdelávacích aktivít.

Výlety

Počas akademického roka, pokiaľ to opatrenia týkajúce sa ochorenia COVID-19 umožňujú, absolvujú študenti každý mesiac exkurzie do múzeí, galérií, vedeckých inštitúcií, lesov a na ďalšie zaujímavé miesta. Bratislava a Viedeň, bohaté na vzdelávacie príležitosti, sa stávajú našou triedou. V rámci environmentálneho vzdelávania navštevujú starší študenti rôzne spoločnosti, kde diskutujú o ich ekologických akčných plánoch. Tieto vzdelávacie aktivity sú dôkladne naplánované tak, aby zapadali do našich učebných osnov a sú dôležitou súčasťou vzdelávania.

Inšpiratívni hostia

Pozývame k nám zaujímavých hostí a umožňujeme tak študentom učiť sa nad rámec štandardných učebných osnov, stretávať sa s odborníkmi z rôznych oblastí, klásť otázky, rozvíjať kritické myslenie a rozširovať si obzory.

Interné aktivity

Vzdelávacie aktivity organizujeme nielen pre študentov, ale aj pre ich rodiny. Či už sú to knižné trhy, festivaly jedla z celého sveta, koncerty a mnohé ďalšie aktivity. Niekedy sú hlavnými protagonistami týchto aktivít samotní študenti; inokedy sa s nami o svoje zručnosti podelia inšpiratívni hostia.

Spoznávanie rozmanitých kultúr

Pravidelne organizujeme Medzinárodne dni, ktorých cieľom je predstaviť a osláviť rozmanitosť našej školy. Zástupcovia našej širokej medzinárodnej komunity prezentujú svoju krajinu cez tematické aktivity, oblečenie a rôzne predmety typické pre ich krajinu. Naše šikovné pani kuchárky pri tejto príležitosti vždy pripravia jedlo typické pre prezentovanú krajinu!

Pridajte sa k nám

Keď dieťa nastúpi do Brilliant Stars, celá jeho rodina sa stáva súčasťou dynamickej komunity.

Prijímací poriadok

Čo hovoria ľudia

Pamätáte si ešte tie vzrušene očká a hlad po nových vedomostiach a schopnostiach, ktoré sú pre škôlkarov tak typické? Pri hľadaní školy bolo naším hlavným kritériom to, aby si deti zachovali lásku k učeniu. Preto sme prišli do Brilliant Stars. A bola to dobrá voľba! Deti sa po prvom dni v škole pýtali, kedy môžu začať s matematikou. So zanietením sa venujú školským témam a prezentujú svoje zistenia svojmu okoliu, píšu krátke knihy, tešia sa na diskusiu o morálnych dilemách a aktuálnom dianí... Naše deti už majú 10 rokov a stále sa radi učia.
Brilliant Stars z celého srdca odporúčam všetkým rodičom, ktorí hľadajú vrelé a bezpečné školské prostredie. Moja dcéra chodila do škôlky tri roky vrátane predškolskej prípravy a odchádza z nej sebavedomá a pripravená na dalšie dobrodružstvo. Oddaný personál Brilliant Stars podporoval jej prirodzený talent a osobnosť a ukázal jej, koľko toho dokáže. Obzvlášť oceňujem dôraz Brilliant Stars na vzdelávanie zamerané na budovanie charakteru a úsilie, ktoré vynakladajú na to, aby svojim študentom vštepovali pocit zodpovednosti - za seba, svojich priateľov, blízkych a za svet okolo nich. Učebné osnovy a filozofia Brilliant Stars odomknú akademickú excelentnosť bez toho, aby sa zanedbali rovnako dôležité sociálne zručnosti a oddanosť komunite. Mali sme skúsenosti s inými, drahšími súkromnými školami v Bratislave, ale Brilliant Stars ich s ľahkosťou prekonáva …. to nám bude pri odchode zo Slovenska najviac chýbať.
Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu v posledných 5 rokoch. Možnosť navštevovať Brilliant Stars bol ten najlepší začiatok vzdelávania našich detí, aký sme si mohli predstaviť. Počuť deti plynule rozprávať po anglicky pri ukončení materskej školy bolo veľkým úspechom. Keďže nie sme bilingválna rodina, považovali sme to za jeden z hlavných cieľov a vyšlo to. Na váš nadšený a motivovaný tím nám zostanú tie najlepšie spomienky. Vždy usmiaty, pripravený pomôcť a diskutovať či proaktívne informovať o deťoch. V neposlednom rade zdravá kuchyňa, čisté prostredie, knižnica, upravené priestory, učebné pomôcky a ihrisko… Brilliant Stars by mala byť považovaná za vzor pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie!
Chcela by som poďakovať za všetko úsilie, ktoré ste vynaložili na to, aby ste nám uľahčili toto ťažké obdobie.Všetko bolo výborne zorganizované a ešte raz musím povedať, že som hrdá na to, že mám dieťa v tejto škole.
V Brilliant Stars mám dve deti a teší ma prístup celého personálu k ich starostlivosti a ich predškolskému vzdelávaniu. Obe moje deti prekvitajú pod ich akademickým, sociálnym a morálnym vedením. Moje staršie dieťa miluje Jolly Phonics (britský prístup k výučbe gramotnosti), bavia ho hodiny počítania, prírodovedy, umenia a hudby. Materská škola ponúka aj množstvo ďalších aktivít a má knižnicu. Avšak jedným z hlavných dôvodov, prečo som si vybrala túto materskú školu je ten, že riaditeľka je inšpiráciou pre všetkých - veľmi proaktívna, ústretová, praktická a zameraná na deti a na to, čo je pre nich najlepšie. Túto materskú školu môžem vrelo odporučiť a vzhľadom na vysoký štandard, ktorý majú nastavený, môžeme len očakávať, že ich nová pobočka v Stupave bude rovnako dobrá.
Myslím, že Brilliant Stars dáva deťom “aktívne učenie” a učitelia vedia, ako podporiť detskú zvedavosť. Vidím, že moje deti sú spokojné, pretože keď ich vyzdvihujem po škole, tak s veľkým úsmevom nevedia prestať hovoriť o tom, čo počas dňa robili.
Ďakujem Vám a celému Vášmu tímu za úžasnú prácu. Od začiatku na mňa zapôsobila flexibilita Vašich zamestnancov a rýchlosť, s akou sa Vám podarilo previesť celé učivo online.