Environmentálna uvedomelosť

Úcta a láska k prírode a všetkému živému patria k základným hodnotám, ku ktorým vedieme naše deti a študentov. Tému trvalej udržateľnosti sme začlenili do učebných osnov a študentov zapájame do súvisiacich aktivít. Teší nás nadšenie a angažovanosť mladej generácie v starostlivosti o životné prostredie. V Brilliant Stars sme zaviedli množstvo opatrení na ochranu planéty. Teraz sa zameriavame na to, aby sme inšpirovali a motivovali aj ostatných okolo nás!

Eko-kolégium

Eko-kolégium je naším spoločným priestorom na zdieľanie myšlienok a nápadov o tom, ako môžeme chrániť životné prostredie. Kolégium pozostáva zo študentov, učiteľov, rodičov a ďalších zamestnancov školy a schádza sa najmenej raz za mesiac.   

Zero Waste

Eko-kódex 

V Brilliants Stars rešpektujeme a chránime životné prostredie. Viac informácií o našich ekologických cieľoch a opatreniach, ktoré sme prijali, je možné nájsť v našom Eko-kódexe. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať. Radi sa podelíme o svoje know-how a podporíme ostatné školy a pracoviská pri tvorbe vlastného Eko-kódexu. 

Napíšte nám

Certifikovaná prírodná záhrada 

„Deti tu majú raj“ - Richard Medal (riaditeľ občianskeho združenia Centrum environmentálnych aktivít)

V roku 2021 sme dostali náš certifikát Prírodnej záhrady! V roku 2021 sme dostali náš certifikát Prírodnej záhrady! Sme veľmi radi, že sme súčasťou tejto iniciatívy zameranej na vytváranie prirodzeného a bezpečného útočiska pre hmyz a zvieratá v meste! Toto je výnimočná príležitosť pre našich študentov dozvedieť sa viac o prírodných ekosystémoch v meste. Zároveň sme pre študentov, zamestnancov a rodičov vytvorili bezpečnejšie a čistejšie školské prostredie s rybníkom, hmyzími domčekmi a mnohými užitočnými rastlinami, a to úplne bez použitia rašeliny, ľahko rozpustných hnojív a pesticídov.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o tom, ako sa dá transformovať záhrada doma, v škole alebo na pracovisku, radi sa podelíme o to, čo sme sa počas tohto procesu naučili - stačí nám len poslať správu!
Kontaktujte nás

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich vonkajších priestoroch na vzdelávanie, môžete tak urobiť tu Vonkajšie priestory na vzdelávanie.

Zelená škola

Sme aktívnym členom environmentálneho výchovno-vzdelávacieho programu Zelená škola

Pridajte sa k nám

Keď dieťa nastúpi do Brilliant Stars, celá jeho rodina sa stáva súčasťou dynamickej komunity.

Prijímací poriadok

Čo hovoria ľudia

Pamätáte si ešte tie vzrušene očká a hlad po nových vedomostiach a schopnostiach, ktoré sú pre škôlkarov tak typické? Pri hľadaní školy bolo naším hlavným kritériom to, aby si deti zachovali lásku k učeniu. Preto sme prišli do Brilliant Stars. A bola to dobrá voľba! Deti sa po prvom dni v škole pýtali, kedy môžu začať s matematikou. So zanietením sa venujú školským témam a prezentujú svoje zistenia svojmu okoliu, píšu krátke knihy, tešia sa na diskusiu o morálnych dilemách a aktuálnom dianí... Naše deti už majú 10 rokov a stále sa radi učia.
Brilliant Stars z celého srdca odporúčam všetkým rodičom, ktorí hľadajú vrelé a bezpečné školské prostredie. Moja dcéra chodila do škôlky tri roky vrátane predškolskej prípravy a odchádza z nej sebavedomá a pripravená na dalšie dobrodružstvo. Oddaný personál Brilliant Stars podporoval jej prirodzený talent a osobnosť a ukázal jej, koľko toho dokáže. Obzvlášť oceňujem dôraz Brilliant Stars na vzdelávanie zamerané na budovanie charakteru a úsilie, ktoré vynakladajú na to, aby svojim študentom vštepovali pocit zodpovednosti - za seba, svojich priateľov, blízkych a za svet okolo nich. Učebné osnovy a filozofia Brilliant Stars odomknú akademickú excelentnosť bez toho, aby sa zanedbali rovnako dôležité sociálne zručnosti a oddanosť komunite. Mali sme skúsenosti s inými, drahšími súkromnými školami v Bratislave, ale Brilliant Stars ich s ľahkosťou prekonáva …. to nám bude pri odchode zo Slovenska najviac chýbať.
Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu v posledných 5 rokoch. Možnosť navštevovať Brilliant Stars bol ten najlepší začiatok vzdelávania našich detí, aký sme si mohli predstaviť. Počuť deti plynule rozprávať po anglicky pri ukončení materskej školy bolo veľkým úspechom. Keďže nie sme bilingválna rodina, považovali sme to za jeden z hlavných cieľov a vyšlo to. Na váš nadšený a motivovaný tím nám zostanú tie najlepšie spomienky. Vždy usmiaty, pripravený pomôcť a diskutovať či proaktívne informovať o deťoch. V neposlednom rade zdravá kuchyňa, čisté prostredie, knižnica, upravené priestory, učebné pomôcky a ihrisko… Brilliant Stars by mala byť považovaná za vzor pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie!
Chcela by som poďakovať za všetko úsilie, ktoré ste vynaložili na to, aby ste nám uľahčili toto ťažké obdobie.Všetko bolo výborne zorganizované a ešte raz musím povedať, že som hrdá na to, že mám dieťa v tejto škole.
V Brilliant Stars mám dve deti a teší ma prístup celého personálu k ich starostlivosti a ich predškolskému vzdelávaniu. Obe moje deti prekvitajú pod ich akademickým, sociálnym a morálnym vedením. Moje staršie dieťa miluje Jolly Phonics (britský prístup k výučbe gramotnosti), bavia ho hodiny počítania, prírodovedy, umenia a hudby. Materská škola ponúka aj množstvo ďalších aktivít a má knižnicu. Avšak jedným z hlavných dôvodov, prečo som si vybrala túto materskú školu je ten, že riaditeľka je inšpiráciou pre všetkých - veľmi proaktívna, ústretová, praktická a zameraná na deti a na to, čo je pre nich najlepšie. Túto materskú školu môžem vrelo odporučiť a vzhľadom na vysoký štandard, ktorý majú nastavený, môžeme len očakávať, že ich nová pobočka v Stupave bude rovnako dobrá.
Myslím, že Brilliant Stars dáva deťom “aktívne učenie” a učitelia vedia, ako podporiť detskú zvedavosť. Vidím, že moje deti sú spokojné, pretože keď ich vyzdvihujem po škole, tak s veľkým úsmevom nevedia prestať hovoriť o tom, čo počas dňa robili.
Ďakujem Vám a celému Vášmu tímu za úžasnú prácu. Od začiatku na mňa zapôsobila flexibilita Vašich zamestnancov a rýchlosť, s akou sa Vám podarilo previesť celé učivo online.