Angažovanosť komunity

Naše presvedčenie, že každý človek bol stvorený k tomu, aby prispieval k sústavnému napredovaniu našej civilizácie, sa odráža aj v našom úsilí pomôcť študentom nájsť rôzne spôsoby, ako zlepšiť svoje okolie. Takéto aktivity siahajú za školské múry. Zapojením študentov do sociálnych aktivít od útleho veku rozvíjame ich vodcovské schopnosti a túžbu pomáhať druhým, pričom sa z nich zároveň stávajú aktívni agenti pre zmeny vo svete. Naši študenti a ich rodičia sa zúčastňujú na rôznych projektoch, konferenciách a podujatiach mimovládnych organizácií, kde majú možnosť uplatniť svoje teoretické znalosti v praxi.

Účasť na živote v komunite a služba verejnosti

V rámci našej komunitnej služby robíme rôzne aktivity, ako napríklad:

  • Staráme sa o okolie našej školy - sadíme kvety, kríky a stromy a udržiavame čistotu v okolí.
  • Zúčastňujeme sa na charitatívnych projektoch na pomoc ľuďom v núdzi.
  • Zúčastňujeme sa na vzdelávacích podujatiach, ktoré sú zamerané na dôležité témy, akými sú životné prostredie a diverzita a podporujeme organizáciu takýchto podujatí.
  • Podnecujeme dialóg so spoločnosťami o ich environmentálnych akčných plánoch.

Úzko spolupracujeme s inštitúciami a jednotlivcami z celého sveta za účelom zapojenia sa  do najnovšieho výskumu a prepojenia výskumu s praxou. Naše partnerstvá zahŕňajú úzke konzultácie s profesormi a výskumníkmi na University of Cambridge a s lektorom na Institute of Education (UCL). Spolupracujeme aj so školami po celom svete, ako sú Townshend International (CZ) a The School of the Nations (Macau).  Zúčastňujeme sa projektov Erasmus, v rámci ktorých máme možnosť navštíviť ďalšie inštitúcie v Európe a skúmať vzdelávacie témy. Náš najnovší výskumný projekt bol zameraný na tému inklúzie a inkluzívnych praktík v triede a mimo triedy. 

Snažíme sa spolupracovať s miestnymi zastupiteľstvami a organizáciami s cieľom podporiť vzdelávanie. V súčasnosti spolupracujeme s primátorom Bratislavy na niekoľkých vzdelávacích projektoch v oblasti trvalej udržateľnosti a s mestskou časťou, v ktorej sídlime, spolupracujeme na množstve vzdelávacích a environmentálnych tém.

Za roky svojej existencie sa Brilliant Stars stala priestorom pre inovatívne nápady a výchovu študentov, ktorí sa snažia prispievať v prospech spoločnosti. Veľmi nás teší, že naša progresívna škola má možnosť byť súčasťou transformácie vzdelávania na Slovensku. Hoci sa ešte všetci máme čo učiť, dvere našej školy sú vždy otvorené pre inštitúcie, ktoré majú záujem sa u nás inšpirovať. 

Pridajte sa k nám

Keď dieťa nastúpi do Brilliant Stars, celá jeho rodina sa stáva súčasťou dynamickej komunity.

Prijímací poriadok

Čo hovoria ľudia

Pamätáte si ešte tie vzrušene očká a hlad po nových vedomostiach a schopnostiach, ktoré sú pre škôlkarov tak typické? Pri hľadaní školy bolo naším hlavným kritériom to, aby si deti zachovali lásku k učeniu. Preto sme prišli do Brilliant Stars. A bola to dobrá voľba! Deti sa po prvom dni v škole pýtali, kedy môžu začať s matematikou. So zanietením sa venujú školským témam a prezentujú svoje zistenia svojmu okoliu, píšu krátke knihy, tešia sa na diskusiu o morálnych dilemách a aktuálnom dianí... Naše deti už majú 10 rokov a stále sa radi učia.
Brilliant Stars z celého srdca odporúčam všetkým rodičom, ktorí hľadajú vrelé a bezpečné školské prostredie. Moja dcéra chodila do škôlky tri roky vrátane predškolskej prípravy a odchádza z nej sebavedomá a pripravená na dalšie dobrodružstvo. Oddaný personál Brilliant Stars podporoval jej prirodzený talent a osobnosť a ukázal jej, koľko toho dokáže. Obzvlášť oceňujem dôraz Brilliant Stars na vzdelávanie zamerané na budovanie charakteru a úsilie, ktoré vynakladajú na to, aby svojim študentom vštepovali pocit zodpovednosti - za seba, svojich priateľov, blízkych a za svet okolo nich. Učebné osnovy a filozofia Brilliant Stars odomknú akademickú excelentnosť bez toho, aby sa zanedbali rovnako dôležité sociálne zručnosti a oddanosť komunite. Mali sme skúsenosti s inými, drahšími súkromnými školami v Bratislave, ale Brilliant Stars ich s ľahkosťou prekonáva …. to nám bude pri odchode zo Slovenska najviac chýbať.
Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu v posledných 5 rokoch. Možnosť navštevovať Brilliant Stars bol ten najlepší začiatok vzdelávania našich detí, aký sme si mohli predstaviť. Počuť deti plynule rozprávať po anglicky pri ukončení materskej školy bolo veľkým úspechom. Keďže nie sme bilingválna rodina, považovali sme to za jeden z hlavných cieľov a vyšlo to. Na váš nadšený a motivovaný tím nám zostanú tie najlepšie spomienky. Vždy usmiaty, pripravený pomôcť a diskutovať či proaktívne informovať o deťoch. V neposlednom rade zdravá kuchyňa, čisté prostredie, knižnica, upravené priestory, učebné pomôcky a ihrisko… Brilliant Stars by mala byť považovaná za vzor pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie!
Chcela by som poďakovať za všetko úsilie, ktoré ste vynaložili na to, aby ste nám uľahčili toto ťažké obdobie.Všetko bolo výborne zorganizované a ešte raz musím povedať, že som hrdá na to, že mám dieťa v tejto škole.
V Brilliant Stars mám dve deti a teší ma prístup celého personálu k ich starostlivosti a ich predškolskému vzdelávaniu. Obe moje deti prekvitajú pod ich akademickým, sociálnym a morálnym vedením. Moje staršie dieťa miluje Jolly Phonics (britský prístup k výučbe gramotnosti), bavia ho hodiny počítania, prírodovedy, umenia a hudby. Materská škola ponúka aj množstvo ďalších aktivít a má knižnicu. Avšak jedným z hlavných dôvodov, prečo som si vybrala túto materskú školu je ten, že riaditeľka je inšpiráciou pre všetkých - veľmi proaktívna, ústretová, praktická a zameraná na deti a na to, čo je pre nich najlepšie. Túto materskú školu môžem vrelo odporučiť a vzhľadom na vysoký štandard, ktorý majú nastavený, môžeme len očakávať, že ich nová pobočka v Stupave bude rovnako dobrá.
Myslím, že Brilliant Stars dáva deťom “aktívne učenie” a učitelia vedia, ako podporiť detskú zvedavosť. Vidím, že moje deti sú spokojné, pretože keď ich vyzdvihujem po škole, tak s veľkým úsmevom nevedia prestať hovoriť o tom, čo počas dňa robili.
Ďakujem Vám a celému Vášmu tímu za úžasnú prácu. Od začiatku na mňa zapôsobila flexibilita Vašich zamestnancov a rýchlosť, s akou sa Vám podarilo previesť celé učivo online.