O nás

"Každé dieťa je potenciálne svetlo sveta."

Naším cieľom je pomáhať študentom a ich rodinám rozhodnutým prevziať zodpovednosť za nový model vzdelávania. V Brilliant Stars sme presvedčení, že poznanie a rast sú nekonečné a deti sa dokážu naučiť oveľa viac, ako sa často predpokladá. Sme presvedčení, že naša zodpovednosť za vzdelávanie presahuje hranice samotného akademického vzdelávania. Naši zamestnanci a študenti pochádzajú z viac ako 39 krajín. Túto kultúrnu rozmanitosť si mimoriadne ceníme. 

Naša filozofia

Naše hodnoty

 • Jednota ľudstva
  Jednota ľudstva
 • Globálne povedomie
  Globálne povedomie
 • Snaha o dokonalosť
  Snaha o dokonalosť
 • Príťažlivosť ku kráse
  Príťažlivosť ku kráse
 • Jednota v rozmanitosti
  Jednota v rozmanitosti
 • Radosť z učenia
  Radosť z učenia
 • Zásady zdravého života
  Zásady zdravého života
 • Vnútorná motivácia
  Vnútorná motivácia
 • Angažovanosť komunity
  Angažovanosť komunity
 • Umenie a hudba
  Umenie a hudba
 • Ekologický životný štýl
  Ekologický životný štýl
 • Milujúce a láskavé prostredie
  Milujúce a láskavé prostredie

Naša vízia

Používame nové vyučovacie metódy, aby sme zabezpečili dodržiavanie relevantných postupov založených na výskume. Veríme, že je potrebné vyvážene poskytovať rozmanité skúsenosti s cieľom obohatiť a zlepšiť emocionálny, sociálny, fyzický, kreatívny, jazykový a intelektuálny rozvoj dieťaťa.

 • Vytvárať radostné a láskyplné prostredie, v ktorom sú rodičia i učitelia partnermi v starostlivosti o dieťa a v jeho vzdelávaní.
 • Rozvíjať cnosti a pestovať pozitívny a radostný prístup k učeniu.
 • Viesť študentov k sociálnym a emocionálnym aspektom učenia a života, a zároveň im pomôcť rozvíjať sa v zodpovedných, všímavých, sebavedomých, výrečných a rešpektujúcich globálnych občanov.
 • Pomáhať študentom budovať cnostný charakter podporovaný vnútornou motiváciou.
 • Rozvíjať logických mysliteľov a podporovať nezávislé praktické vzdelávanie.
 • Poskytovať komplexné vzdelávacie skúsenosti prostredníctvom ďalších mimoškolských aktivít a umožniť tak deťom rozvíjať ich rozmanité talenty. 
 • Vybaviť študentov pevnými základmi v oblasti čítania, písania, matematiky, digitálnych technológií a kódovania.
 • Aplikovať nové technológie a pokračovať v odbornom rozvoji, aby sme zabezpečili, že dodržiavame učebné a vzdelávacie postupy založené na výskume.
 • Podporovať tvorivosť a transdisciplinárne myslenie, ktoré je nevyhnutné pre zamestnateľnosť v 21.storočí.

Náš tím

Náš tím je medzinárodný, s otvorenou mysľou a nadšením pre celoživotné vzdelávanie. V našej rozmanitosti tkvie naša sila! Sme učiaca sa komunita, ktorá sa snaží zlepšovať svet.

Naši učitelia

Máme rôznorodý tím zanietených a kvalifikovaných učiteľov (rodení anglicky a slovensky hovoriaci), ktorí sú interne vyškolení aj v oblasti charakterovej výchovy a Montessori vzdelávania. Naši učitelia majú niekoľkoročné skúsenosti s výučbou na prvom a druhom stupni v medzinárodných školách na Slovensku i v zahraničí.

Všetci učitelia absolvujú počas roka špecializované hĺbkové školenia. Takto vieme zabezpečiť, že pri vzdelávaní našich študentov používame inovatívne metódy a naši učitelia sú dobre pripravení inšpirovať svojich študentov.

Vedenie & administratíva

Náš administratívny tím je ústretový a proaktívny. Študentom, rodičom a zamestnancom venuje individuálnu pozornosť. Naša riaditeľka má zásadu  otvorených dverí a povzbudzuje všetkých v Brilliant Stars, aby spoločne hovorili o osobných záležitostiach, skúmali nové nápady na projekty či diskutovali o vzdelávaní.

Podporný personál

V Brilliant Stars máme priateľský personál! Naše kuchárky, upratovačky či zamestnanci údržby sa snažia, aby sa deti cítili príjemne a strávili deň v bezpečnom prostredí.

Interní učitelia inštrumentálnej hudby

Máme tím zanietených a kvalifikovaných učiteľov inštrumentálnej hudby. Kedže viac ako 80% našich študentov sa učí hrať na hudobný nástroj, môžu sa učiť hrať na husle, violončelo, gitaru, klavír alebo flautu priamo v Brilliant Stars.

Interní špecialisti

Nášmu učiteľskému tímu radí niekoľko interných špecialistov, vrátane odborníka na Montessori pedagogiku, špeciálneho pedagóga a logopéda, psychológa a výchovného poradcu. Sú k dispozícii, aby svojimi skúsenosťami podporili deti pri ich vzdelávaní.

Poradný výbor

Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sme spolupracovali s výskumníkmi a odborníkmi z celého sveta, s cieľom poskytnúť našim študentom to najlepšie vzdelávanie. Náš poradný výbor pozostáva z mnohých inšpiratívnych jednotlivcov, vrátane skúsených profesionálov z neziskového sektora, vzdelávacích poradcov, epidemiológov (počas pandémie COVID-19), výskumných pracovníkov Inštitútu vzdelávania UCL a doktorandského výskumu na University of Cambridge.

Priestor pre rodičov

Naším cieľom je podporovať rodičov na ceste rodičovstvom. Vytvorili sme priestor pre rodičov, ktorý neustále rozširujeme. Okrem zásady otvorených dverí, ktorou sa naša riaditeľka riadi vo vzťahoch so všetkými rodičmi ochotnými diskutovať o vzdelávaní svojho dieťaťa, ponúkame aj individuálne rodičovské stretnutia a stretnutia zamerané na konkrétne témy, ako sú projekty ekologickej komisie či služby verejnosti. Vytvorili sme aj diskusný priestor pre rodičov, kde sa môžu navzájom podeliť o svoje skúsenosti s rodičovstvom. Cieľom týchto stretnutí je dozvedieť sa viac o rodičovstve a o tom, ako si rodičovská komunita môže pri výchove detí navzájom pomáhať. 

 • Večerné diskusné priestory pre rodičov o vzdelávaní!
 •  
 • Možnosť nadviazať kontakt s rovnako zmýšľajúcimi rodičmi.
 •  
 • Komisie uskutočňujúce sociálnu zmenu!
 •  
 • Zásada otvorenej diskusie o tom, ako dieťa napreduje v učení.

Večerné rodičovské diskusie, ktoré organizuje naša riaditeľka Venus Jahanpour, spájajú rodičov všetkých vekových skupín detí a umožňujú im zapojiť sa do rozpravy a dozvedieť sa viac o vzdelávaní. Rodičia sa tiež môžu podeliť o svoje skúsenosti s ostatnými rodičmi. Tento priestor nám všetkým umožňuje spoločne objavovať vzdelávanie. Rodičia detí v Brilliant Stars sú o takýchto diskusiách informovaní a ich účasť je vždy vítaná. 

  

Podporte nás

2% z Vašich daní

Boli by sme radi, ak by ste zvážili poukázanie 2% z Vašej dane z príjmu v prospech našej materskej školy. Za každú finančnú podporu sme hlboko vďační.

Ak by ste nám chceli tento rok poukázať 2% z dane z príjmu, tu nájdete všetky potrebné tlačivá a pokyny.

Pre poukázanie 2% dane z príjmu použite, prosím, nasledujúce údaje: 
Obchodné meno: Súkromná materská škola, Vavilovova 18, 851 01 Bratislava
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 42126401
Adresa: Vavilovova 18, 851 01 Bratislava

Pridajte sa k nám

Keď dieťa nastúpi do Brilliant Stars, celá jeho rodina sa stáva súčasťou dynamickej komunity.

Prijímací poriadok

Čo hovoria ľudia

Pamätáte si ešte tie vzrušene očká a hlad po nových vedomostiach a schopnostiach, ktoré sú pre škôlkarov tak typické? Pri hľadaní školy bolo naším hlavným kritériom to, aby si deti zachovali lásku k učeniu. Preto sme prišli do Brilliant Stars. A bola to dobrá voľba! Deti sa po prvom dni v škole pýtali, kedy môžu začať s matematikou. So zanietením sa venujú školským témam a prezentujú svoje zistenia svojmu okoliu, píšu krátke knihy, tešia sa na diskusiu o morálnych dilemách a aktuálnom dianí... Naše deti už majú 10 rokov a stále sa radi učia.
Brilliant Stars z celého srdca odporúčam všetkým rodičom, ktorí hľadajú vrelé a bezpečné školské prostredie. Moja dcéra chodila do škôlky tri roky vrátane predškolskej prípravy a odchádza z nej sebavedomá a pripravená na dalšie dobrodružstvo. Oddaný personál Brilliant Stars podporoval jej prirodzený talent a osobnosť a ukázal jej, koľko toho dokáže. Obzvlášť oceňujem dôraz Brilliant Stars na vzdelávanie zamerané na budovanie charakteru a úsilie, ktoré vynakladajú na to, aby svojim študentom vštepovali pocit zodpovednosti - za seba, svojich priateľov, blízkych a za svet okolo nich. Učebné osnovy a filozofia Brilliant Stars odomknú akademickú excelentnosť bez toho, aby sa zanedbali rovnako dôležité sociálne zručnosti a oddanosť komunite. Mali sme skúsenosti s inými, drahšími súkromnými školami v Bratislave, ale Brilliant Stars ich s ľahkosťou prekonáva …. to nám bude pri odchode zo Slovenska najviac chýbať.
Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu v posledných 5 rokoch. Možnosť navštevovať Brilliant Stars bol ten najlepší začiatok vzdelávania našich detí, aký sme si mohli predstaviť. Počuť deti plynule rozprávať po anglicky pri ukončení materskej školy bolo veľkým úspechom. Keďže nie sme bilingválna rodina, považovali sme to za jeden z hlavných cieľov a vyšlo to. Na váš nadšený a motivovaný tím nám zostanú tie najlepšie spomienky. Vždy usmiaty, pripravený pomôcť a diskutovať či proaktívne informovať o deťoch. V neposlednom rade zdravá kuchyňa, čisté prostredie, knižnica, upravené priestory, učebné pomôcky a ihrisko… Brilliant Stars by mala byť považovaná za vzor pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie!
Chcela by som poďakovať za všetko úsilie, ktoré ste vynaložili na to, aby ste nám uľahčili toto ťažké obdobie.Všetko bolo výborne zorganizované a ešte raz musím povedať, že som hrdá na to, že mám dieťa v tejto škole.
V Brilliant Stars mám dve deti a teší ma prístup celého personálu k ich starostlivosti a ich predškolskému vzdelávaniu. Obe moje deti prekvitajú pod ich akademickým, sociálnym a morálnym vedením. Moje staršie dieťa miluje Jolly Phonics (britský prístup k výučbe gramotnosti), bavia ho hodiny počítania, prírodovedy, umenia a hudby. Materská škola ponúka aj množstvo ďalších aktivít a má knižnicu. Avšak jedným z hlavných dôvodov, prečo som si vybrala túto materskú školu je ten, že riaditeľka je inšpiráciou pre všetkých - veľmi proaktívna, ústretová, praktická a zameraná na deti a na to, čo je pre nich najlepšie. Túto materskú školu môžem vrelo odporučiť a vzhľadom na vysoký štandard, ktorý majú nastavený, môžeme len očakávať, že ich nová pobočka v Stupave bude rovnako dobrá.
Myslím, že Brilliant Stars dáva deťom “aktívne učenie” a učitelia vedia, ako podporiť detskú zvedavosť. Vidím, že moje deti sú spokojné, pretože keď ich vyzdvihujem po škole, tak s veľkým úsmevom nevedia prestať hovoriť o tom, čo počas dňa robili.
Ďakujem Vám a celému Vášmu tímu za úžasnú prácu. Od začiatku na mňa zapôsobila flexibilita Vašich zamestnancov a rýchlosť, s akou sa Vám podarilo previesť celé učivo online.