Základná škola I. stupeň

Už študenti prvého stupňa sú čoraz viac vystavovaní mediálnym a sociálnym tlakom v spoločnosti. Naším cieľom je prostredníctvom učebných osnov a pedagogického prístupu vybaviť študentov schopnosťou skúmať svoje záujmy a orientovať sa v sociálnych tlakoch prítomných v súčasnej spoločnosti.

Používame jeden z najlepších svetových akademických programov, Cambridge International Assessment, a vzdelávame našich študentov jedinečným spôsobom,  ktorý zahŕňa množstvo pedagogických prístupov, ako napríklad náš program budovania charakteru, Montessori pedagogiku a učebné metodológie 21. storočia. Zameriavame sa na učenie s radosťou a veľkú pozornosť venujeme učeniu sa mäkkých zručností, ako sú spolupráca, sebakorekcia a sebahodnotenie. Správnou motiváciou sa snažíme sa ísť nad rámec toho, čo by študenti mali vedieť, k tomu, čo dokážu.  Naším cieľom je vybudovať u študentov schopnosť nachádzať spojitosti v učive, rozvíjať vnútornú motiváciu, s nadšením pristupovať k riešeniu problémov, kriticky hodnotiť svoju prácu a používať rastové myslenie (growth mindset). Vďaka tomu sa naučia byť sebavedomými a nezávislými študentmi, ktorí prevezmú zodpovednosť za svoje učenie.

Naša základná škola je registrovaná na Ministerstve školstva SR, čo umožňuje študentom prestúpiť na akúkoľvek slovenskú školu.

 • Year 2
  (vek 6-7)
 • Year 3
  (vek 7-8)
 • Year 4
  (vek 8-9)
 • Year 5
  (vek 9-10)
 • Year 6
  (vek 10-11)

Učebné osnovy

Na prvom stupni študenti získajú vynikajúcu znalosť anglického jazyka a pevné  základy v oblasti čítania, písania a porozumenia, matematiky, vedy, hudby, umenia, digitálnej gramotnosti a programovania, budovania charakteru, globálnych štúdií a telesnej výchovy. Je to vďaka Cambridge Assessment International Education (CAIE) v kombinácii s Montessori pedagogikou a naším jedinečne navrhnutým programom budovania charakteru.

Medzinárodné učebné osnovy Cambridge  

Key Stage 1 & 2 - Lower & Upper Primary (prvý stupeň)
Cambridge Assessment International Education (CAIE) pripravuje študentov na život,  pomáha im rozvíjať zvedavosť a trvalú vášeň pre učenie. CAIE je súčasťou University of Cambridge. Medzinárodné kvalifikácie Cambridge sú uznávané najlepšími svetovými univerzitami a zamestnávateľmi, čo študentom poskytuje širokú škálu možností v ich vzdelávaní a kariére. CAIE ponúka vysoko kvalitné vzdelávacie programy, ktoré umožňujú objaviť potenciál študentov. Ich programy a kvalifikácie stanovujú globálny štandard medzinárodného vzdelávania. Vytvárajú ich odborníci na danú problematiku, vychádzajú z akademickej náročnosti a odrážajú najnovší výskum v oblasti vzdelávania.

Matematika & logické myslenie

Anglický jazyk

Veda & environmentálna výchova

Informatika (robotika, kódovanie & programovanie)

Budovanie charakteru & globálne povedomie

Pedagogický prístup

Spojili sme Montessori prístup s učebnými osnovami Cambridge Primary pre prvý stupeň a naším jedinečne navrhnutým programom budovania charakteru. V triedach máme množstvo atraktívnych predmetov, ktoré uspokojujú potrebu detí objavovať a učiť sa. Malé skupiny umožňujú študentom mať dostatok času so svojimi učiteľmi a uľahčujú vytváranie silných priateľstiev a vzťahov.

Interaktívne a praktické vzdelávanie - Montessori

Individuálne vzdelávacie plány

Transdisciplinárne vzdelávanie 21.storočia

/files/asides/primary%20aside.jpg
Vnímame deti ako najvzácnejší poklad, aký môže komunita mať. Je v nich prísľub a záruka budúcnosti a nesú zárodky charakteru budúcej spoločnosti.
 • Školský deň 8:15 - 15:00
 • Silné akademické zameranie 
 • Zásada otvorených dverí pre študentov a rodičov
 • Každý deň čas strávený vonku
 • Celodenná angličtina
 • Unikátny program budovania charakteru
 • Malý pomer deti-učitelia
 • Medzinárodné prostredie
 • Zdravé & výživné jedlá
 • Praktické vzdelávanie v triedach aj vonku

Pridajte sa k nám

Keď dieťa nastúpi do Brilliant Stars, celá jeho rodina sa stáva súčasťou dynamickej komunity.

Prijímací poriadok

Čo hovoria ľudia

Pamätáte si ešte tie vzrušene očká a hlad po nových vedomostiach a schopnostiach, ktoré sú pre škôlkarov tak typické? Pri hľadaní školy bolo naším hlavným kritériom to, aby si deti zachovali lásku k učeniu. Preto sme prišli do Brilliant Stars. A bola to dobrá voľba! Deti sa po prvom dni v škole pýtali, kedy môžu začať s matematikou. So zanietením sa venujú školským témam a prezentujú svoje zistenia svojmu okoliu, píšu krátke knihy, tešia sa na diskusiu o morálnych dilemách a aktuálnom dianí... Naše deti už majú 10 rokov a stále sa radi učia.
Brilliant Stars z celého srdca odporúčam všetkým rodičom, ktorí hľadajú vrelé a bezpečné školské prostredie. Moja dcéra chodila do škôlky tri roky vrátane predškolskej prípravy a odchádza z nej sebavedomá a pripravená na dalšie dobrodružstvo. Oddaný personál Brilliant Stars podporoval jej prirodzený talent a osobnosť a ukázal jej, koľko toho dokáže. Obzvlášť oceňujem dôraz Brilliant Stars na vzdelávanie zamerané na budovanie charakteru a úsilie, ktoré vynakladajú na to, aby svojim študentom vštepovali pocit zodpovednosti - za seba, svojich priateľov, blízkych a za svet okolo nich. Učebné osnovy a filozofia Brilliant Stars odomknú akademickú excelentnosť bez toho, aby sa zanedbali rovnako dôležité sociálne zručnosti a oddanosť komunite. Mali sme skúsenosti s inými, drahšími súkromnými školami v Bratislave, ale Brilliant Stars ich s ľahkosťou prekonáva …. to nám bude pri odchode zo Slovenska najviac chýbať.
Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu v posledných 5 rokoch. Možnosť navštevovať Brilliant Stars bol ten najlepší začiatok vzdelávania našich detí, aký sme si mohli predstaviť. Počuť deti plynule rozprávať po anglicky pri ukončení materskej školy bolo veľkým úspechom. Keďže nie sme bilingválna rodina, považovali sme to za jeden z hlavných cieľov a vyšlo to. Na váš nadšený a motivovaný tím nám zostanú tie najlepšie spomienky. Vždy usmiaty, pripravený pomôcť a diskutovať či proaktívne informovať o deťoch. V neposlednom rade zdravá kuchyňa, čisté prostredie, knižnica, upravené priestory, učebné pomôcky a ihrisko… Brilliant Stars by mala byť považovaná za vzor pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie!
Chcela by som poďakovať za všetko úsilie, ktoré ste vynaložili na to, aby ste nám uľahčili toto ťažké obdobie.Všetko bolo výborne zorganizované a ešte raz musím povedať, že som hrdá na to, že mám dieťa v tejto škole.
V Brilliant Stars mám dve deti a teší ma prístup celého personálu k ich starostlivosti a ich predškolskému vzdelávaniu. Obe moje deti prekvitajú pod ich akademickým, sociálnym a morálnym vedením. Moje staršie dieťa miluje Jolly Phonics (britský prístup k výučbe gramotnosti), bavia ho hodiny počítania, prírodovedy, umenia a hudby. Materská škola ponúka aj množstvo ďalších aktivít a má knižnicu. Avšak jedným z hlavných dôvodov, prečo som si vybrala túto materskú školu je ten, že riaditeľka je inšpiráciou pre všetkých - veľmi proaktívna, ústretová, praktická a zameraná na deti a na to, čo je pre nich najlepšie. Túto materskú školu môžem vrelo odporučiť a vzhľadom na vysoký štandard, ktorý majú nastavený, môžeme len očakávať, že ich nová pobočka v Stupave bude rovnako dobrá.
Myslím, že Brilliant Stars dáva deťom “aktívne učenie” a učitelia vedia, ako podporiť detskú zvedavosť. Vidím, že moje deti sú spokojné, pretože keď ich vyzdvihujem po škole, tak s veľkým úsmevom nevedia prestať hovoriť o tom, čo počas dňa robili.
Ďakujem Vám a celému Vášmu tímu za úžasnú prácu. Od začiatku na mňa zapôsobila flexibilita Vašich zamestnancov a rýchlosť, s akou sa Vám podarilo previesť celé učivo online.