Online Vzdelávanie

Máme množstvo skúseností a sme veľmi dobre pripravení na online vzdelávanie. Všetci naši študenti majú vytvorení osobný účet, prostredníctvom ktorého majú prístup k materiálom z vyučovacích hodín, domácim úlohám, môžu komunikovať s učiteľmi a majú tak prístup k integračnému a holistickému online vzdelávaniu. Ponúkame tiež online hodiny hudby, pozývame zaujímavých a inšpiratívnych hostí, a online poskytujeme množstvo mimoškolských aktivít. Aj takto sa snažíme podporiť našich študentov v čase, keď socializácia je z dôvodu pandémie minimálna.

Vyvinuli sme stratégie na kombináciu online a prezenčného vzdelávania, tak, aby sme mohli vyhovieť všetkým študentom. Škola má vyčlenený tím na podporu rodičov, študentov a učiteľov hudby v prípade úplného online vzdelávania.   

Naše kvalitné online vzdelávanie ponúka rodinám Brilliant Stars:

 • Interaktívne zadania a pravidelnú personalizovanú spätnú väzbu. 
 • Rozvoj základných zručností a podporu detskej zvedavosti prostredníctvom samostatného učenia sa.
 • Pravidelné informácie od triedneho učiteľa o pokroku dieťaťa.
 • Možnosť stať sa súčasťou exkluzívneho vzdelávacieho priestoru ponúkaného inšpiratívnymi jednotlivcami z celého sveta.
 • Vzrušujúce praktické projekty.  
 • Prekvapenia vo forme neočakávaných zásielok a tématických materialov.
 • Výučbu celej triedy, spoluprácu skupín rovesníkov, podporu 1:1 od triedneho učiteľa/ podporného personálu.
 • Účasť na individuálnom a riadenom skupinovom čítaní.  
 • Účasť na vyučovaní v reálnom čase prostredníctvom bezpečnej a zabezpečenej platformy.
 • Štrukturovanú nezávislú prácu, aby študenti trávili čas aj mimo obrazovky.
 • Čas s priateľmi pri vykonávaní zmysluplných aktivít v neformálnych priestoroch.

In times of school closures, it remains very important to us to support your child’s social, emotional, academic, creative, and physical learning. Similarly, we pay close attention to supporting our parents by individualising our online learning experience to support the wellbeing of the whole family dynamic. 

/files/asides/online%20aside.jpeg
Veľkú pozornosť venujeme aj podpore rodičov a individualizácii našej online výučby, aby sme tak prispeli k pohode celej rodiny.
 • Vyučovanie v reálnom čase
 • Inšpiratívni hostia
 • Vyvážené a personalizované online vzdelávanie
 • Online technická podpora pre rodiny 
 • Pravidelná spätná väzba od učiteľov
 • Bezpečná platforma

Pridajte sa k nám

Keď dieťa nastúpi do Brilliant Stars, celá jeho rodina sa stáva súčasťou dynamickej komunity.

Prijímací poriadok

Čo hovoria ľudia

Pamätáte si ešte tie vzrušene očká a hlad po nových vedomostiach a schopnostiach, ktoré sú pre škôlkarov tak typické? Pri hľadaní školy bolo naším hlavným kritériom to, aby si deti zachovali lásku k učeniu. Preto sme prišli do Brilliant Stars. A bola to dobrá voľba! Deti sa po prvom dni v škole pýtali, kedy môžu začať s matematikou. So zanietením sa venujú školským témam a prezentujú svoje zistenia svojmu okoliu, píšu krátke knihy, tešia sa na diskusiu o morálnych dilemách a aktuálnom dianí... Naše deti už majú 10 rokov a stále sa radi učia.
Brilliant Stars z celého srdca odporúčam všetkým rodičom, ktorí hľadajú vrelé a bezpečné školské prostredie. Moja dcéra chodila do škôlky tri roky vrátane predškolskej prípravy a odchádza z nej sebavedomá a pripravená na dalšie dobrodružstvo. Oddaný personál Brilliant Stars podporoval jej prirodzený talent a osobnosť a ukázal jej, koľko toho dokáže. Obzvlášť oceňujem dôraz Brilliant Stars na vzdelávanie zamerané na budovanie charakteru a úsilie, ktoré vynakladajú na to, aby svojim študentom vštepovali pocit zodpovednosti - za seba, svojich priateľov, blízkych a za svet okolo nich. Učebné osnovy a filozofia Brilliant Stars odomknú akademickú excelentnosť bez toho, aby sa zanedbali rovnako dôležité sociálne zručnosti a oddanosť komunite. Mali sme skúsenosti s inými, drahšími súkromnými školami v Bratislave, ale Brilliant Stars ich s ľahkosťou prekonáva …. to nám bude pri odchode zo Slovenska najviac chýbať.
Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu v posledných 5 rokoch. Možnosť navštevovať Brilliant Stars bol ten najlepší začiatok vzdelávania našich detí, aký sme si mohli predstaviť. Počuť deti plynule rozprávať po anglicky pri ukončení materskej školy bolo veľkým úspechom. Keďže nie sme bilingválna rodina, považovali sme to za jeden z hlavných cieľov a vyšlo to. Na váš nadšený a motivovaný tím nám zostanú tie najlepšie spomienky. Vždy usmiaty, pripravený pomôcť a diskutovať či proaktívne informovať o deťoch. V neposlednom rade zdravá kuchyňa, čisté prostredie, knižnica, upravené priestory, učebné pomôcky a ihrisko… Brilliant Stars by mala byť považovaná za vzor pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie!
Chcela by som poďakovať za všetko úsilie, ktoré ste vynaložili na to, aby ste nám uľahčili toto ťažké obdobie.Všetko bolo výborne zorganizované a ešte raz musím povedať, že som hrdá na to, že mám dieťa v tejto škole.
V Brilliant Stars mám dve deti a teší ma prístup celého personálu k ich starostlivosti a ich predškolskému vzdelávaniu. Obe moje deti prekvitajú pod ich akademickým, sociálnym a morálnym vedením. Moje staršie dieťa miluje Jolly Phonics (britský prístup k výučbe gramotnosti), bavia ho hodiny počítania, prírodovedy, umenia a hudby. Materská škola ponúka aj množstvo ďalších aktivít a má knižnicu. Avšak jedným z hlavných dôvodov, prečo som si vybrala túto materskú školu je ten, že riaditeľka je inšpiráciou pre všetkých - veľmi proaktívna, ústretová, praktická a zameraná na deti a na to, čo je pre nich najlepšie. Túto materskú školu môžem vrelo odporučiť a vzhľadom na vysoký štandard, ktorý majú nastavený, môžeme len očakávať, že ich nová pobočka v Stupave bude rovnako dobrá.
Myslím, že Brilliant Stars dáva deťom “aktívne učenie” a učitelia vedia, ako podporiť detskú zvedavosť. Vidím, že moje deti sú spokojné, pretože keď ich vyzdvihujem po škole, tak s veľkým úsmevom nevedia prestať hovoriť o tom, čo počas dňa robili.
Ďakujem Vám a celému Vášmu tímu za úžasnú prácu. Od začiatku na mňa zapôsobila flexibilita Vašich zamestnancov a rýchlosť, s akou sa Vám podarilo previesť celé učivo online.