Ďalšiu pobočku máme v Stupave.

Materská škola

Náš program vznikol na základe našich skúseností. Naše jedinečné učebné osnovy sme vyvinuli tak, aby spĺňali potreby detí z rôznych kultúr, prostredí, hovoriacich rôznymi jazykmi a tiež aby rešpektovali ich vnútorné túžby. Zohľadňujú schopnosť dieťaťa učiť sa vlastným tempom v láskyplnom a hravom prostredí. Náš denný program využíva britský Jolly Phonics Literacy Program doplnený praktickým Montessori prístupom. Pozornosť kladieme na rozvoj zručností kľúčových pre vzdelávanie, akými sú koncentrácia, vytrvalosť a spolupráca, a tiež komunikačných schopností, ranej gramotnosti a počítania.

 • Nursery 1 & 2 
  (vek 2 ½ - 4)
 • Reception
  (vek 4 - 5)
 • Year 1
  (vek 5 - 6)

Učebné osnovy

Budovanie charakteru

Čítanie a písanie

Veda & environmentálna výchova

Matematika, geometria & logické myslenie

Umenie, pohyb & kreativita

Pedagogický prístup

V materskej škole ponúkame program, ktorý je kombináciou Montessori pedagogiky, nášho jedinečného programu budovania charakteru a britskej metódy Jolly Phonics. Program prebieha výlučne v anglickom jazyku. Dieťa sa učí pomocou zmyslového vnímania a praktických skúseností, získava praktické životné zručnosti, spoznáva umenie a rozmanité kultúry. Skúsenosti ukazujú, že náš kombinovaný prístup, ktorý využíva množstvo pedagogických smerov, ponúka skutočné príležitosti pre rast, napĺňa potreby detí a spĺňa očakávania ich rodičov.


Montessori

Jazyk cností

Angličtina po celý deň

Praktický život & rozvoj zručností

Hudba, kultúra & diverzita

/files/asides/kindergarten%20aside.jpg
Rané detstvo vnímame ako obdobie veľkého potenciálu a skutočnej konštruktívnosti a zásadný vek pre rozvoj dobrých návykov a cnostného charakteru.
 • Naše učebné osnovy pre materskú školu zlepšujeme už viac ako 22 rokov 
 • Školský deň 8:30 - 15:30
 • Zásada otvorených dverí pre študentov a rodičov
 • Celý deň v anglickom jazyku
 • Medzinárodné prostredie
 • Malý pomer deti-učitelia
 • Hands-on Learning both inside and outside
 • Unikátny program budovania charakteru
 • Zdravé & výživné jedlá
 • Minimálne 1 hodina hry vonku každý deň

Pridajte sa k nám

Keď dieťa nastúpi do Brilliant Stars, celá jeho rodina sa stáva súčasťou dynamickej komunity.

Prijímací poriadok

Čo hovoria ľudia

Pamätáte si ešte tie vzrušene očká a hlad po nových vedomostiach a schopnostiach, ktoré sú pre škôlkarov tak typické? Pri hľadaní školy bolo naším hlavným kritériom to, aby si deti zachovali lásku k učeniu. Preto sme prišli do Brilliant Stars. A bola to dobrá voľba! Deti sa po prvom dni v škole pýtali, kedy môžu začať s matematikou. So zanietením sa venujú školským témam a prezentujú svoje zistenia svojmu okoliu, píšu krátke knihy, tešia sa na diskusiu o morálnych dilemách a aktuálnom dianí... Naše deti už majú 10 rokov a stále sa radi učia.
Brilliant Stars z celého srdca odporúčam všetkým rodičom, ktorí hľadajú vrelé a bezpečné školské prostredie. Moja dcéra chodila do škôlky tri roky vrátane predškolskej prípravy a odchádza z nej sebavedomá a pripravená na dalšie dobrodružstvo. Oddaný personál Brilliant Stars podporoval jej prirodzený talent a osobnosť a ukázal jej, koľko toho dokáže. Obzvlášť oceňujem dôraz Brilliant Stars na vzdelávanie zamerané na budovanie charakteru a úsilie, ktoré vynakladajú na to, aby svojim študentom vštepovali pocit zodpovednosti - za seba, svojich priateľov, blízkych a za svet okolo nich. Učebné osnovy a filozofia Brilliant Stars odomknú akademickú excelentnosť bez toho, aby sa zanedbali rovnako dôležité sociálne zručnosti a oddanosť komunite. Mali sme skúsenosti s inými, drahšími súkromnými školami v Bratislave, ale Brilliant Stars ich s ľahkosťou prekonáva …. to nám bude pri odchode zo Slovenska najviac chýbať.
Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu v posledných 5 rokoch. Možnosť navštevovať Brilliant Stars bol ten najlepší začiatok vzdelávania našich detí, aký sme si mohli predstaviť. Počuť deti plynule rozprávať po anglicky pri ukončení materskej školy bolo veľkým úspechom. Keďže nie sme bilingválna rodina, považovali sme to za jeden z hlavných cieľov a vyšlo to. Na váš nadšený a motivovaný tím nám zostanú tie najlepšie spomienky. Vždy usmiaty, pripravený pomôcť a diskutovať či proaktívne informovať o deťoch. V neposlednom rade zdravá kuchyňa, čisté prostredie, knižnica, upravené priestory, učebné pomôcky a ihrisko… Brilliant Stars by mala byť považovaná za vzor pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie!
Chcela by som poďakovať za všetko úsilie, ktoré ste vynaložili na to, aby ste nám uľahčili toto ťažké obdobie.Všetko bolo výborne zorganizované a ešte raz musím povedať, že som hrdá na to, že mám dieťa v tejto škole.
V Brilliant Stars mám dve deti a teší ma prístup celého personálu k ich starostlivosti a ich predškolskému vzdelávaniu. Obe moje deti prekvitajú pod ich akademickým, sociálnym a morálnym vedením. Moje staršie dieťa miluje Jolly Phonics (britský prístup k výučbe gramotnosti), bavia ho hodiny počítania, prírodovedy, umenia a hudby. Materská škola ponúka aj množstvo ďalších aktivít a má knižnicu. Avšak jedným z hlavných dôvodov, prečo som si vybrala túto materskú školu je ten, že riaditeľka je inšpiráciou pre všetkých - veľmi proaktívna, ústretová, praktická a zameraná na deti a na to, čo je pre nich najlepšie. Túto materskú školu môžem vrelo odporučiť a vzhľadom na vysoký štandard, ktorý majú nastavený, môžeme len očakávať, že ich nová pobočka v Stupave bude rovnako dobrá.
Myslím, že Brilliant Stars dáva deťom “aktívne učenie” a učitelia vedia, ako podporiť detskú zvedavosť. Vidím, že moje deti sú spokojné, pretože keď ich vyzdvihujem po škole, tak s veľkým úsmevom nevedia prestať hovoriť o tom, čo počas dňa robili.
Ďakujem Vám a celému Vášmu tímu za úžasnú prácu. Od začiatku na mňa zapôsobila flexibilita Vašich zamestnancov a rýchlosť, s akou sa Vám podarilo previesť celé učivo online.