See a modern approach to education...

Tel: 0910 975 104

 
 

Brilliant Stars je medzinárodná materská škola s vyučovacím jazykom anglickým pre deti od 2,5 do 6 rokov  s príjemnou, pestrofarebnou a na mieru postavenou budovou. Deti sú rozdelené do 8 skupín (na základe svojich schopností), pričom každá z nich má svojho vlastného kvalifikovaného učiteľa, ktorý postupuje podľa učebnej osnovy, vytvorenej nie len na rozvíjanie ich akademických schopností, ale tiež na budovanie dobrých vlastností a, v rámci prípravy na ich budúce štúdium) na podporu ich pozitívneho postoja k učeniu.

Založená na filozofii ...

„Človeka považujte za studnicu oplývajúcu drahokamami nedoceniteľnej hodnoty. Jedine výchovou možno docieliť, že sa jeho poklady vyjavia, a umožniť tak ľudstvu, aby ich využilo.“ Naším cieľom je pomôcť každému dieťaťu si tieto schopnosti  rozvínúť a vypestovať.

 

Ponúkame...

- Špeciálne zostavenú učebnú osnovu v anglickom jazyku

- Starostlivo naplánované,  cielené aktivity, vytvorené tak, aby bolo učenie zábavné

- Kvalifikovaní a oddaní učitelia poskytujú deťom pomoc pri rozvíjaní základných zručností v oblasti počítania a písania

- Malé skupinky s veľkosťou od 6 do 9 detí na jedného učiteľa

- Pestrofarebné priestranné triedy plné edukačných pomôcok

- možnosť hodín nemčiny

- hodiny baletu / tanca raz týždenne

- hodiny plávania raz týždenne

- možnosť hodín tenisu / korčuľovania

- možnosť hodín klavíra /huslí

- Pravidelné exkurzie

- Bezpečné vonkajšie ihrisko

See a modern approach to education...
: office@brilliantstars.sk
: office@brilliantstars.sk

Kto sme ...

Škôlka je otvorená denne od 8.10 do 15.30 h.

S možnosťou poobedňajšieho klubu od 15.30 do 17.00 h.

Email Me
: office@brilliantstars.sk
Email Me
Click here for on-line Application Form
: office@brilliantstars.sk
: office@brilliantstars.sk
: office@brilliantstars.skmailto:admissions@brilliantstars.sk?subject=Please%20send%20me%20Information%20about%20your%20kindergarten
Email Me

telephone office : +421(2)62414292,

Admissions : +421(0)910 975104